top of page
קשישה ומתנדבת עמותת מהלב לצלחת מתחבקות

צריכים אותנו?

אם הפעילות שלנו מתאימה לכם ותשמחו שנגיע גם אליכם, 
או שאתם מכירים קשיש או קשישה שהפעילות שלנו היא בדיוק בשבילם,
זה המקום לחבר בינינו.

הרשמה

ההרשמה בטופס לא מצרפת אותך או את מי שרשמת לעמותה. הרישום רק נותן לנו את הפרטים שבעזרתם נוכל ליצור קשר ולצרף אותם בהמשך אם הם ירצו.

לפני שרושמים קשיש או קשישה, צריך לוודא מראש שהם יודעים על כך.  

למי אנחנו עוזרים?

לבני ובנות גיל 70+

לאזרחים ותיקים בלי עורף משפחתי

לאזרחים ותיקים במצב כלכלי קשה

לאזרחים ותיקים עם ירידה בתפקוד

לניצולי שואה

bottom of page